Privacy policy

Educational Media heeft als doelstelling de interactieve online communicatie tussen scholen en ouders van leerlingen op allerlei mogelijke manieren te faciliteren. De bijbehorende privacy policy is hierop afgestemd en heeft als uitgangspunten vertrouwelijkheid en veiligheid. In dit document wordt de privacy policy toegelicht. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben schroom dan niet contact op te nemen via info@educationalmedia.nl.

Organisatie
Educational Media is een handelsnaam van REFACT BV, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24319553. Educational Media is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Opslag gegevens
Hier volgt eerst een opsomming van de verschillende soorten gegevens die opgeslagen worden. De daarop volgende secties gaan in op wie de gegevens vervolgens weer mogen inzien.

Persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van Educational Media krijgt iedere gebruiker een account. Dit account is gekoppeld aan 1 school waar de gebruiker als schoolmedewerker, ouder of leerling mee verbonden is. Na het registreren op Educational Media kunnen gebruikers persoonsgegevens invullen en per item aangeven wie de informatie mag inzien: alleen de schoolmedewerkers of alle gebruikers.

Instellingen/cookies
Om gebruik te maken van Educational Media dient de browser op de computer van de gebruiker cookies van Educational Media te accepteren. In de cookies worden sessiegegevens opgeslagen zoals een gebruikersidentificatie en laatst gebruikte instellingen.

Verkeersgegevens
Voor elke interactie met Educational Media worden een aantal gegevens naar een logfile geschreven. Dit zijn de bezochte pagina en het type browser, en technische gegevens zoals het ip adres, database statements en de tijd die de interactie in beslag nam.

Gebruik gegevens door gebruikers zelf
Het opslaan van gegevens gebeurt ten behoeve van de gebruikers, hiermee worden zowel schoolmedewerkers als ouders en leerlingen bedoeld. Gebruikers zijn niet verplicht om persoonsgegevens in te vullen. Het is echter wel in het belang van de schooladministratie als gebruikers de eigen gegevens up-to-date houden, waarna de school de gegevens in het administratiesysteem kan importeren. Daarnaast hebben ouders de keus om (een deel van) de gegevens ook open te stellen richting andere ouders. Op deze manier vervangt Educational Media de "klassenadressenlijst" die vaak op papier wordt verstrekt aan de ouders. Bij het maken van (speel/verjaardag) afspraakjes hoeven dan geen gegevens meer te worden uitgewisseld maar kan het adres of telefoonnummer gewoon worden opgezocht op de site.
Gebruik/inzien gegevens door niet-ingelogde bezoekers
Een niet-ingelogde bezoeker kan geen persoonsgegevens inzien, en kan ook niet zien welke gebruikers er een account hebben op de school. Niet-ingelogde bezoekers krijgen alleen items te zien (zoals kalender-items, nieuwsberichten) waarvoor expliciet is opgegeven dat ze door alle bezoekers gezien mogen worden.

Gebruik/inzien gegevens door derden
Educational Media zal de opgeslagen gegevens nooit aan derden verschaffen, tenzij wij door wettelijke bepalingen verplicht zijn dit te doen. De enige partijen die in een of andere vorm toegang hebben tot de gegevens zijn de gebruikers zelf en Educational Media.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn door medewerkers van Educational Media ten behoeve van supportvragen in te zien. Alle medewerkers moeten hiervoor een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Verkeersgegevens
De verkeersgegevens/logfiles worden door Educational Media geanalyseerd op het optreden van systeemfouten en performance-issues, met als doel de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van alle Educational Media sites te verbeteren.

Veranderingen in de dienstverlening
Veranderingen in de dienstverlening van Educational Media worden via nieuwsberichten gecommuniceerd. Mocht in de toekomst besloten worden de gebruikers individueel te berichten, dan zal hiervoor een instelling gemaakt worden waarmee gebruikers kunnen aangeven geen berichten van Educational Media te willen ontvangen.

Verwijderen van gegevens
Gebruikers kunnen op elk moment zelf hun persoonsgegevens en/of cookies verwijderen. Educational Media kan tevens alle persoonsgegevens verwijderen indien u daarom vraagt.

Een adverteerder zegt het contract met Educational Media op
In dit geval verwijdert Educational Media alle gegevens. De verkeersgegevens/logfiles worden door Educational Media direct verwijderd.

Aanpassen privacy policy
Het is mogelijk dat deze privacy policy in de toekomst aanpassingen ondergaat. Veranderingen zullen via het Educational Media nieuws gecommuniceerd worden.

Vragen?
Stuur uw vraag naar info@educationalmedia.nl.

  • Copyright © 2024 Metselaar Friesland | website powered by Taal&Digitaal